Lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 25/03/2021 | 04:10 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn.

Tổng cộng giá trị các gói thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn hơn 22.9 tỷ đồng; được trích từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách huyện Nam Trà My.

UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

File đính kèm: Quyết định. 

Phương Thuận

Lượt xem:  23

Tin đã đưa