Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/03/2021 | 08:38 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 1551/UBND-KGVX ngày 23/3/2021 yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua qua tài khoản ATM còn thấp, nhất là số người nhận trợ cấp thất nghiệp, cụ thể: khoảng 41% đối với người nhận lương hưu, 50% đối với người nhận bảo hiểm xã hội 01 lần và 24% đối với người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để đạt được mục tiêu năm 2021 có 45% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 51% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội 01 lần và 75% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo đúng tinh thần Công văn số 539/BHXH-TCKT ngày 05/3/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021; UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5941/UBND-KTTH ngày 04/10/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thông tấn, báo chí, Bưu điện tỉnh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thiết thực của người hưởng, các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng (nếu có)… Đặc biệt, tuyên tuyền về tính ưu việt nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn cho người hưởng khi xảy ra các sự cố, thiên tai, dịch bệnh không thể trực tiếp nhận tiền mặt. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với ngân hàng thương mại, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường hướng dẫn, đề nghị người hưởng kê khai số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hướng dẫn mở tài khoản ATM (nếu chưa có tài khoản) để chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM nhằm hướng đến việc chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp hoàn toàn qua tài khoản cá nhân. 

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội đăng ký nhận tiền qua tài khoản thẻ ATM; đồng thời, tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại tiếp cận, hướng dẫn triển khai mở thẻ ATM tại các điểm chi trả hằng tháng. 

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bố trí, sắp xếp, phát triển thêm số lượng cây ATM trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

File đính kèm: Công văn

Thùy Dung

Lượt xem:  25

Tin đã đưa