Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 29/03/2021 | 10:26 AM (GMT +7)
Vừa qua, Sở Công thương tỉnh có Công văn 261/SCT-QLNL gửi Sở, ban, ngành và các địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 973/UBND-KTN ngày 26/02/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2021. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 914//BCT-TKNL ngày 22/02/2021, bao gồm các nội dung: Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong tháng 3/2021, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất và Sự kiện chính thức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/03/2021 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất nhằm mục tiêu về truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, đổi mới công tác tuyên truyền vận động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Sở Công Thương kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 như sau: 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Qũy Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam, Báo Quảng Nam với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền (phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, không tổ chức sự kiện tập trung đông người). 

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào Sự kiện chính thức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/03/2021 bằng việc tắt đèn và Số: 261/SCT-QLNL Quảng Nam, ngày 02 tháng 3 năm 20212 các thiết bị điện không cần thiết; Công ty Điện lực Quảng Nam thống kê tổng số điện năng tiết kiệm được tại chiến dịch Giờ Trái đất báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

 

TP

Lượt xem:  12

Tin đã đưa