Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 31/03/2021 | 02:45 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 807/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Đội tuyển năng khiếu tỉnh và Đội tuyển cấp huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu áp dụng theo quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đảm bảo theo đúng quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

File đính kèm: Quyết định.

Phương Thuận

Lượt xem:  129

Tin đã đưa
Xem theo ngày :