Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 01/04/2021 | 10:55 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1739/KH-UBND ngày 31/3/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị để hoàn thiện các quy định hành chính, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 100% Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên đăng tải, cập nhật nội dung thông tin hoạt động cải cách hành chính lên chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn tỉnh; 100% Đài truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã, phường, thị trấn; 100% điểm Bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về cải cách hành chính phục vụ người dân đọc, tra cứu; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Đa dạng, phong phú về các hình thức tuyên truyền: qua phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, phát hành tờ gấp, tài liệu, video …

Theo kế hoạch, các nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền trực quan về cải cách hành chính; Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng; Tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Duy trì và nâng cao chất lượng “Bản tin điện tử cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://cchc.quangnam.gov.vn; Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tuyên truyền về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tuyên truyền về các chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Công bố và đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh hằng năm.

File đính kèm: Kế hoạch

 

Thùy Dung

Lượt xem:  181

Tin đã đưa
Xem theo ngày :