Quý I/2021: ngành Thuế thực hiện thu ngân sách đạt 37% dự toán năm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/04/2021 | 08:35 AM (GMT +7)
Báo cáo ngày 31/3/2021 của Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nội địa do ngành Thuế thực hiện trong quý I/2021 ước đạt hơn 5.995 tỷ đồng, đạt 37% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 33% dự toán phấn đấu, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi kinh tế có chiều hướng tích cực.

Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường hải Quý I-2021 nộp NSNN hơn 3.353 tỷ đồng.

Theo đó, có nhiều chỉ tiêu thu vượt tiến độ, tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2020, như: khối doanh nghiệp trung ương thu hơn 210 tỷ đồng, đạt 45%, tăng 82%; doanh nghiệp địa phương 40 tỷ đồng, đạt gần 30%, tăng 4%; khu vực kinh tế tư nhân nộp 3.864 tỷ đồng, đạt gần 40%, tăng 76%; thu tiền sử dụng đất 450,6 tỷ đồng, đạt 31,5%, tăng 12,6%; thu tiền thuê đất 182,8 tỷ đồng, đạt 60%; thu khác ngân sách 68,8 tỷ đồng, tăng 12,6%; …

Thu từ Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải 3.353,8 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tăng hơn 100% so cùng kỳ năm 2020, trong đó thu của 3 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch 3.207 tỷ đồng, đạt 44%. Tuy nhiên, kết quả thu giảm dần theo từng tháng, cụ thể, tháng 1: 2.264,9 tỷ đồng, tháng 2: 619,3 tỷ đồng và tháng 3 giảm còn khoảng 469 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhờ dồi dào nguồn nước nên các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực thủy điện đã đóng góp cho ngân sách nhà nước qua 3 tháng 239 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm, tăng hơn 200% so với cùng kỳ.

Chiều ngược lại, Nhà máy bia Heineken Quảng Nam 3 tháng mới đóng góp 273,5 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán, bằng 64,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, một số nguồn thu dù đạt tỷ lệ hơn 25% dự toán năm, nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2020, như: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 446 tỷ đồng, đạt 26,3%, (-35%); thuế thu nhập cá nhân 190,6 tỷ đồng, đạt 27%, (-35%). Bên cạnh đó, một số khoản thu đạt thấp, như: thu lệ phí trước bạ 76,4 tỷ đồng, đạt 21%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 7,3 tỷ đồng, đạt 11% (-56%)…

Trong quý I/2021, ngoài đóng góp tích cực của các đơn vị thuộc Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải, một số doanh nghiệp trọng điểm duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và có số nộp cao cho ngân sách, đó là Công ty CP Kính nổi Chu Lai nộp 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Minh Nhân 12 tỷ đồng; Công ty TNHH Number one Chu Lai 39,4 tỷ đồng; Công ty CP Thủy điện A Vương 50,9 tỷ đồng…

Khối các Chi cục Thuế (các huyện, thị xã, thành phố) thu đạt 535,8 tỷ đồng, đạt 23,4% dự toán, bằng 19,6% dự toán phấn đấu, bằng 65% so cùng kỳ. Có 5 đơn vị thu đạt từ hơn 25% dự toán, là: Điện Bàn (26%); Thăng Bình (35%); Quế Sơn (27,5%); Tiên Phước (33%); Phú Ninh (25,4%);

Tiến độ thu đạt thấp nhất vẫn là Chi cục Thuế TP Hội An (18%); kế đến Đại Lộc (19%); Nam Trà My (19,7%) và Tây Giang (19,7%); đơn vị có số thu lớn như Tam Kỳ cũng chỉ đạt 23%.

Văn Dũng

Lượt xem:  186

Tin đã đưa
Xem theo ngày :