Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/04/2021 | 09:44 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 1825/UBND-KTTH ngày 5/4/2021 yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Cục Thuế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về giá đất, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định. 

Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Tham mưu kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản… thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Cục Thuế, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung tại khoản 1 theo đúng quy định. 

Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu phân kỳ kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện công bố công khai thông tin các dự án nhà ở đảm bảo các điều kiện giao dịch trên thị trường.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  136

Tin đã đưa
Xem theo ngày :