Kế hoạch công tác thông tin cơ sở năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/04/2021 | 10:12 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa ban hành Kế hoạch công tác thông tin cơ sở năm 2021.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND cấp huyện, Phòng VH&TT cấp huyện, TT VHTT&TTTH cấp huyện; Các phòng và Trung tâm thuộc Sở xác định rõ nội dung triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn liên quan tham gia kế hoạch; đảm bảo tổ chức hiệu quả, phát huy được vai trò của công tác thông tin cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội. Công tác thông tin cơ sở phải được triển khai phong phú với nhiều hình thức, phù hợp với nhận thức và trình độ của nhân dân; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Mục đích của công tác thông tin cơ sở năm 2021 là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tại đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu, đảm bảo quyền được thông tin của người dân ở cơ sở. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội từ cơ sở.

File đính kèm: Kế hoạch. 

Phương Thuận

Lượt xem:  158

Tin đã đưa