Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/04/2021 | 02:51 PM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, nội dung triển khai chính là tổ chức tuyên truyền về công tác thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Xây dựng các video clip hướng dẫn việc nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; Nội dung: Biên soạn tài liệu hướng dẫn cho cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa đối với các dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn các thủ tục hành chính được nộp qua Cổng dịch vụ công của tỉnh và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã có tần suất giao dịch lớn; Tập huấn tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bưu điện và nhân viên Trung tâm HCC của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Mục đích của Kế hoạch lần này là thực hiện tuyên truyền đến được đông đảo người dân nắm bắt được công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, thông qua các kênh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, tài liệu hướng dẫn.

File đính kèm: Kế hoạch.

Ngọc Phương

Lượt xem:  105

Tin đã đưa