Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan về chuyển đổi số

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 06/04/2021 | 04:09 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phát hành Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan về chuyển đổi số.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông; ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Về xây dựng xã thông minh: Sở Thông tin và Truyền thông bám sát vào hướng dẫn mô hình thí điểm xây dựng xã thông minh của Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Công văn số 1021/THH-DVCNTT ngày 31/7/2020, tổng hợp danh sách đăng ký của các địa phương, tiến hành xây dựng Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (trước ngày 05/5/2021, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định). Chủ trì, làm việc với các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo các trụ sở công, địa điểm công cộng tại các xã có Wifi đủ mạnh; khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, Bưu điện tỉnh song hành, cùng UBND các xã xây dựng xã thông minh.

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh LRIS: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với VNPT Quảng Nam khẩn trương hướng dẫn, tập huấn các Sở, ngành, địa phương sử dụng hệ thống; từ ngày 01/5/2021 hệ thống thông tin báo cáo tỉnh LRIS thực hiện báo cáo hoàn toàn bằng điện tử, không báo cáo giấy.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp QOffice: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp VNPT Quảng Nam đưa thống kê số lượng văn bản đi, đến, chưa xử lý, đang xử lý…. theo thời gian thực lên web IOC Quang Nam và Egov Quang Nam; triển khai hệ thống QOffice trong các cơ quan khối đảng, mặt trận trên địa bàn tỉnh; kết nối liên thông dữ liệu hệ thống văn bản giữa các cơ quan khối chính quyền và khối đảng.

Hệ thống một cửa điện tử: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương chưa sử dụng phần mềm một cửa điện tử (huyện Tây Giang và 43 xã) khẩn trương có kế hoạch ứng dụng phần mềm vào trong công việc. 5. Ứng dụng phản ánh hiện trường: Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp sự tham gia của người dân, tiến độ xử lý của chính quyền các cấp trên phần mềm trong thời gian thử nghiệm; sau thời gian 6 tháng kể từ ngày thử nghiệm (22/12/2020 - 22/6/2021) báo cáo, đề xuất giải pháp để đưa phần mềm này ứng dụng một cách tốt nhất vào cuộc sống.

Về thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai; rà soát, xây dựng lại các quy trình nội bộ thủ tục hành chính về đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1752/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2021.

Về cơ sở dữ liệu Y tế, nhất là ứng dụng khám chữa bệnh từ xa: đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Viettel Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam tích hợp đưa lên IOC Quang Nam, Smart Quang Nam. 8. Về thí điểm Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, đảm bảo đưa Tổng đài vào hoạt động (4/2021) theo đúng tiến độ UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 24/3/2021.

Về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh cấp huyện: địa phương nào có nhu cầu xây dựng thì thống nhất triển khai; các địa phương chủ động phối hợp các doanh nghiệp để tư vấn, cung cấp giải pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tư vấn kỹ thuật, kết nối.

Về triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, các Sở, ngành, địa phương liên quan, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số; tham mưu UBND tỉnh có chính sách, bố trí nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo đúng chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Smart Quang Nam bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân biết, tải về sử dụng.

Tất cả các mục chuyển đổi số, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm báo cáo tiến độ, đề xuất giải pháp với UBND tỉnh vào 15h00, chiều thứ Sáu hằng tuần.

Thống nhất ngày 14/5/2021, UBND tỉnh họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện những nội dung đã giao trong Thông báo này.

File đính kèm: thông báo

Phương Thuận

Lượt xem:  149

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :