Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/04/2021 | 03:54 PM (GMT +7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo nghị quyết, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt. Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân. Tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025, phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Có 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 50% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Tất cả chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: phấn đấu kinh tế số chiếm 8 - 10% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số: hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ hơn 70% hộ gia đình, 100% xã; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử hơn 50%...

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp. Kinh tế số chiếm hơn 15% GRDP; năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%.

File đính kèm: Nghị quyết.

Ngọc Phương

Lượt xem:  622

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :