Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/04/2021 | 08:58 AM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa ban hành Thông báo số 04/TB- HĐĐGKS ngày 16/4/2021 thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói tại điểm các điểm mỏ: NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy; NG -BS02 và NG -BS03 thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang như sau:

I. Mỏ NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang (02 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá).

1. Công ty Cổ phần Prime Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Công ty TNHH MTV Phước Nhân Tài

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 II. Mỏ NG-BS02 (3,06ha), Thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (04 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá).

1. Công ty Cổ phần Prime Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Công ty TNHH MTV Phước Nhân Tài

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3. Công CP Đầu tư và phát triển Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

4. HTX Công nghiệp -TTCN Đại Hiệp.

Thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

III. Mỏ NG-BS03 (10,81ha), thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (02 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu giá).

1. Công ty Cổ phần Prime Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Công ty TNHH MTV Phước Nhân Tài

Địa chỉ: Thôn Đức Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo này, các tổ chức được tham gia phiên đấu giá nêu trên phải nộp đủ tiền đặt trước tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang.

Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tại Phòng họp số 02, tầng 03 UBND huyện Nam Giang, (Địa chỉ: thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 27/4/2021 (sáng Thứ 3). 

Đề nghị các tổ chức tham gia phiên đấu giá thực hiện đầy đủ các quy định nêu trong Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được gửi kèm theo hồ sơ mời đấu giá và các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.  Điện thoại: 0235.3792224.   

File đính kèm: Thông báo số 04.

TH

Lượt xem:  45

Tin đã đưa