Trước ngày 1/6, hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng các trường nghề vào Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 22/04/2021 | 10:50 AM (GMT +7)
Theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND, UBND tỉnh chỉ đạo việc chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... của các Trường: Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam (sau đây gọi tắt là các Trường sáp nhập) vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và đổi tên thành Trường Cao đẳng Quảng Nam, kể từ ngày 01/6/2021.

UBND tỉnh giao Hiệu trưởng (người đứng đầu Trường) các Trường sáp nhập chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chuyển, bàn giao biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... của các Trường sáp nhập về Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam (Trường Cao đẳng Quảng Nam) đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, thời gian bàn giao hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 31/5/2021.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam (Trường Cao đẳng Quảng Nam) có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng về biên chế, nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, đất đai... của các Trường sáp nhập theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam ban hành Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự bên trong thuộc Trường; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, Đề án vị trí việc làm của Trường, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

File đính kèm: Quyết định số 1078.

TH

Lượt xem:  431

Tin đã đưa
Xem theo ngày :