Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 30/04/2021 | 10:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Ủy ban MTTQVN tỉnh; Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Công văn số 2989/UBND-KGVX ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng những kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ tuổi.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các Hội, đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em.

Tăng cường rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ; bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, khu vực nước sâu nguy hiểm…

Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt chú trọng nội dung phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị tai nạn, thương tích, bị xâm hại, bạo lực.

File đính kèm: Công văn.

Phương Thuận

Lượt xem:  192

Tin đã đưa
Xem theo ngày :