Triển khai các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 7, ngày 01/05/2021 | 06:23 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành (được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện tại Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 27/5/2016) theo kết quả rà soát, tổng hợp của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời theo dõi ý kiến của Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đối với việc tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh.

File đính kèm: Công văn.

Phương Thuận

Lượt xem:  103

Tin đã đưa
Xem theo ngày :