Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các huyện, thị xã, thành phố

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 04/05/2021 | 08:58 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 1104/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể từng chỉ tiêu xem tại phụ lục đính kèm.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các Sở, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao; định kỳ hằng quý, 06 tháng, năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

File đính kèm: Quyết địnhPhụ lục

TD

Lượt xem:  113

Tin đã đưa