Ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 04/05/2021 | 09:00 AM (GMT +7)
Chiều ngày 28/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021 - 2025.

 Ký kết phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mục đích phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phát huy tinh thần trách nhiệm, lợi thế của hệ thống tuyên giáo và bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến cơ sở tham gia vào công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật BHXH, BHYT và tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; kịp thời biểu dương mô hình tiêu biểu, cách làm hay và phê phán những cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa quan tâm đúng mức đến công tác này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, từ đó tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, hai cơ quan sẽ thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác BHXH, BHYT; tuyên truyền về vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Biên soạn các tài liệu, sách thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; viết tin, bài tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và tình hình thực hiện trên Bản tin xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Định hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT và các chủ chương, chính sách BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và đội ngũ phóng viên các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tại các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và cuộc họp giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác BHXH, BHYT; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT…

TD

Lượt xem:  77

Tin đã đưa