Kiểm tra an toàn PCCC khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 04/05/2021 | 09:18 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2520/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đến toàn thể người dân, hộ gia đình biết, thực hiện. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Công an cấp huyện, ngành điện lực, các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư, lực lượng dân phòng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm tra an toàn về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;

Tập trung kiểm tra điều kiện an toàn PCCC trong sử dụng điện, hóa chất, việc quản lý và sử dụng an toàn chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt; đường và lối thoát nạn; khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; nguồn nước phục vụ chữa cháy…; lập biên bản chỉ rõ những vi phạm quy định về PCCC và CNCH tại hộ gia đình, nhất là hộ gia đình có kết hợp sản xuất, kinh doanh và yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định về PCCC và CNCH sau kiểm tra. Chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức tại địa phương vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyền truyền, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt đợt cao điểm.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu UBND các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các hộ gia đình, khu dân cư; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng;...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an triển khai lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định hiện hành bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác lập quy hoạch cần lấy ý kiến góp ý của Công an tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Tham mưu mức chi hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở quản lý trực tiếp đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương căn cứ nội dung chỉ đạo và chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/5/2021; báo cáo kết quả thực hiện đợt 1 (từ ngày 15/4 đến ngày 14/7) gửi trước ngày 15/7/2021, kết quả tổng kết đợt cao điểm gửi trước ngày 15/10/2021.

File đính kèm: Công văn

 

 

TD

Lượt xem:  135

Tin đã đưa
Xem theo ngày :