Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6 năm 2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 05/05/2021 | 09:28 AM (GMT +7)
Để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 5, 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả cho người hưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng với chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Bưu điện tỉnh Quảng Nam, BHXH các huyện, thị xã, thành phố (BHXH huyện) thực hiện một số nội dung như sau:

Theo đó, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5 năm 2021. BHXH tỉnh cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 và chuyển dữ liệu danh sách chi trả cho Bưu điện vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 năm 2021. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 04/5/2021 - 20/5/2021.

Để triển khai thực hiện, BHXH tỉnh yêu cầu Phòng Kế hoạch – Tài chính cấp ứng kịp thời kinh phí cho Bưu điện tỉnh theo kế hoạch chi trả. Chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh, BHXH huyện nắm bắt tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021 tại các địa phương. Kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chi trả.

Phòng Chế độ BHXH chủ trì, phối hợp phòng Công nghệ thông tin lập danh sách chi trả (mẫu C72-HD) tháng 5,6/2021 cùng kỳ lập danh sách chi trả tháng 5/2021, chuyển phòng Kế hoạch – Tài chính để chuyển cho Bưu điện tỉnh trước ngày 02/05/2021.

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính: Cung cấp thông tin cho Đài phát thanh truyền hình, Báo Quảng Nam và thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021 trong cùng một kỳ chi trả để người hưởng nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện tuyên truyền, vận động người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch.

BHXH huyện phối hợp Bưu điện huyện cung cấp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh khối xóm…về các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả chi trả lương hưu tháng 5,6/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, đảm bảo việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chi trả. Chủ động phối hợp với Bưu điện huyện xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả tại địa phương.

Bưu điện tỉnh: Phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 5,6 năm 2021 và các tháng tiếp theo trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp các cơ quan truyền thông, ban ngành địa phương, UBND xã, phường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5,6/2021. Thông tin cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết, nâng cao ý thức của người hưởng để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM: Thực hiện chuyển đầy đủ cả hai tháng 5, tháng 6 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành. 

Đối với chi trả bằng tiền mặt: Xây dựng phương án chi trả, lịch chi trả tháng 5,6/2021 cùng kỳ chi trả tháng 5/2021 phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh Quảng Nam và đảm bảo hoàn thành việc chi trả trước ngày 20/5/2021; 

Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người. Yêu cầu nhân viên chi trả, nguời hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn,… theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch trong quá trình chi trả do cơ quan bưu điện không thực hiện các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm phòng, chống dịch.

File đính kèm: Công văn

 

Thùy Dung

Lượt xem:  36

Tin đã đưa