Thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 06/05/2021 | 07:42 AM (GMT +7)
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa có thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói tại điểm các điểm mỏ: NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy; NG -BS02 và NG -BS03 thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang như sau:

1. Điểm mỏ NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy, huyện Nam Giang:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Prime Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Trương Thị Thanh Tâm - Chức vụ: Giám đốc

Với giá đã trả là : R = 5,2 %

Bằng chữ: Năm phẩy hai phần trăm.

2. Điểm mỏ NG-BS02, thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Tổ chức trúng đấu giá: Công CP Đầu tư và phát triển Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Thuận - Chức vụ: Giám đốc

Với giá đã trả là : R =5,4%

Bằng chữ: Năm phẩy bốn phần trăm.

3. Điểm mỏ NG-BS03, thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang:

Giá khởi điểm (mức cấp quyền khai thác khoáng sản): R=5%

Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Prime Nam Giang

Địa chỉ: Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo pháp luật: Trương Thị Thanh Tâm - Chức vụ: Giám đốc

Với giá đã trả là : R = 5,2 %

Bằng chữ: Năm phẩy hai phần trăm.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo đến các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết để thực hiện các bước tiếp theo.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3792224.

File đính kèm: Danh sách các tổ chức trúng đấu giá.

 

TH

Lượt xem:  82

Tin đã đưa