Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 07/05/2021 | 09:04 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa ban hành Kế hoạch 383/KH-STTTT về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021.

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm được giao theo chức năng nhiệm vụ; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có); làm tốt công tác thanh tra nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là các phòng, đơn vị có quan hệ, giao dịch trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các sở, ngành cơ quan, đơn vị và địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vào sự phát trển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

File đính kèm: Kế hoạch.

Phương Thuận

Lượt xem:  825

Tin đã đưa