Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 11/05/2021 | 07:58 AM (GMT +7)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn 453/STTTT-TTBCXB về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí, các ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung kịp thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid -19 trong nhân dân. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đề nghị:

Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, kịp thời tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến với người dân; Khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch Covid và vận động người thân, bạn bè từ các tỉnh, thành phố có dịch hạn chế đến Quảng Nam trong thời điểm này.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 với nhiều hình thức phù hợp; tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Tiếp tục tuyên truyền hiện tốt Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh, Thông báo kết luận số 157/TB-UBND ngày 05/5/2021 của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phòng chống dịch Covid -19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh; đặc biệt tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế. Tiếp tục kích hoạt cài đặt Bluzone, khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

File đính kèm: Công văn 453/STTTT-TTBCXB

TD

Lượt xem:  400

Tin đã đưa