Thông báo kết luận tại Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020, triển khai các giải pháp thực hiện năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 12/05/2021 | 02:56 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020, triển khai các giải pháp thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020, triển khai các giải pháp thực hiện năm 2021 vào ngày 27/4/2021, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận những nội dung như sau:

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng, tác động bởi đại dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp nên công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt; nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, một số địa phương có chính sách vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ cho đối tượng yếu thế tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; đưa tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân năm 2020 đạt trên 95,07%, cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020: 92%, UBND tỉnh giao 95%), số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt và vượt kế hoạch giao; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều kết quả tốt; việc giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2020 và quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: sự quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sư quyết liệt, sâu sát; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trên lĩnh vực may mặc còn lớn; tỷ lệ người dân tham gia BHYT sang quý 1/2021 giảm (tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 94,23% dân số; giảm 0,78% so với năm 2020); toàn tỉnh còn trên 5.869 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT theo đúng quy định; chưa thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT; tình trạng trục lợi quỹ BHYT vẫn còn xảy ra ở một vài nơi; công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 về công tác BHXH, BHYT; yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung:

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ động, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, điều tra, khảo sát từ dữ liệu thuế để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tham mưu điều chỉnh phương thức thu BHYT học sinh, sinh viên từ năm học sang năm tài chính theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đóng bảo BHXH, BHTN, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao; Giao BHXH tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến kiểm tra, giám sát từ 5 – 7 đơn vị, các đơn vị còn lại báo cáo bằng văn bản).

Sở Y tế: chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế trong việc chỉ định và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả vì quyền lợi chính đáng của người bệnh; nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại đơn vị mình quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định.

Công an tỉnh: chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tích cực điều tra, xác minh, khởi tố những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm để răn đe, ngăn chặn đối với những doanh nghiệp cố tình chây ì, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT cho người lao động. Đồng thời, cử cán bộ tham gia đầy đủ các đoàn thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT do các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Đại diện cho quyền lợi của người lao động, cần chỉ đạo các tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt là quyền lợi về BHXH, BHYT; các tổ chức công đoàn cơ sở nếu phát hiện có sai phạm về BHXH, BHYT thì cần thông tin kịp thời đến cơ quan BHXH để có biện pháp xử lý. Phối hợp với các cơ quan chức năng khởi kiện các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH; kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh: hằng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình chây ỳ, nợ đóng, trốn đóng BHXH. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với BHXH huyện, thị xã, thành phố, các phòng, ban liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về BHXH.

Cục Thuế tỉnh: thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế lồng ghép với việc tham gia BHXH của doanh nghiệp; đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Cung cấp danh sách đơn vị thuộc diện thanh tra để cơ quan BHXH và cơ quan liên ngành xử lý. Chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHTN cho người lao động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng và việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT tỉnh: trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cộng tác, tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; nếu có vướng mắc thông tin kịp thời về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Bảo hiểm xã hội tỉnh) để thống nhất, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021; Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện; phân công nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với công tác tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đảm bảo an sinh xã hội ở cơ sở; - UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; đồng thời, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho UBND cấp xã nhằm đảm bảo chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của UBND tỉnh giao.

BN

Lượt xem:  54

Tin đã đưa