Chuyển đổi số góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Chủ nhật, ngày 16/05/2021 | 03:17 PM (GMT +7)
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Trong đó, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đạt 41%. Đã kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến chính phủ, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch trực tuyến mức độ 4 thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính. Đã triển khai đồng bộ, kết nối liên thông 3 cấp tỉnh – huyện – xã các hệ thống dùng chung như quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, tỉnh Quảng Nam chính thức triển khai các hệ thống quan trọng của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh (LRIS), góp phần hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh. Có thể thấy công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được triển khai tích cực, đúng định hướng và đạt được một số kết quả thiết thực, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tất cả các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế hai chức năng đã sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện HIS trong việc quản lý, điều hành và ứng dụng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán. Việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ công tác khám chữa bệnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại các đơn vị.

Hầu hết các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hệ thống thông tin quản lý trường học, cụ thể: khối PHPT: 100% các trường đã ứng dụng phần mềm, khối THCS có 216/219 trường, khối tiểu học: có 67/256 trường, các trường còn lại chưa được số hóa. Triển khai hệ thống CSDL về giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non, hiện nay, tất cả các cơ sở giáo dục, các Phòng GDĐT đều sử dụng và khai thác hiệu quả thông tin trong việc xây dựng dữ liệu, khai thác dữ liệu.

Tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: các đơn vị có 1-2 cán bộ phụ trách CNTT. Tổng số cán bộ CNTT là 150 người, có trình độ đại học, trên đại học về CNTT. Tuy nhiên, nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện chưa đáp ứng được nhu cầu, vẫn còn thiếu cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chưa có khả năng triển khai các hệ thống ứng dụng tác nghiệp và xử lý sự cố an toàn thông tin.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống máy chủ dùng chung của tỉnh; xử lý tình huống mất an toàn thông tin (ATTT) khi bị tin tặc tấn công; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra; tham gia thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về Hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT mạng quốc gia. Đã triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin (SOC) đối với hệ thống Trung tâm dữ liệu của tỉnh, như triển khai cài đặt hệ thống, thiết bị giám sát, ghi nhận, phân tích các sự kiện an toàn thông tin, đưa ra các cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin, các hành vi tấn công, truy cập trái phép và hướng xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn thông tin..

Trong những năm qua, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Hạ tầng mạng viễn thông đã phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước.

Đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Quảng Nam vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số tốt; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ; khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Lượt xem:  120

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :