Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 18/05/2021 | 08:37 AM (GMT +7)
Để quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh ban hành công văn 2877/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế chi phí cao chưa thật sự cần thiết. Ban hành tiêu chuẩn nhập viện nội trú tương ứng với mỗi bệnh lý theo đúng Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các cơ sở y tế có gia tăng số lượt, số chi bất thường so với năm trước, quý trước và so với cơ sở y tế cùng tuyến, cùng hạng trong tỉnh, trong khu vực của cả nước phải có báo cáo giải trình nguyên nhân. Đề nghị khi giám định quyết toán chi phí khám, chữa bệnh hằng quý cũng như sau kiểm tra, thanh tra phải có kết luận cụ thể. Nếu có biểu hiện gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định để giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo kịp thời, chính xác.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

File đính kèm: Công văn

BN

Lượt xem:  39

Tin đã đưa