Tiểu sử tóm tắt 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tại các đơn vị bầu cử

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 20/05/2021 | 11:35 AM (GMT +7)
Tiểu sử tóm tắt 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tại các đơn vị bầu cử (Xếp theo thứ tự A, B, C...)
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04
    ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08
 
 
 
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12
 
 
 
 
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16
 
 
 
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 20

 

 
 
 
 
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 21
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 22
 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 23
 
 
 
 
 
       NGUYỄN THỊ BẢO
 
       PHÙNG THỊ THƯƠNG
 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  756

Tin đã đưa