Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Chương trình chuyển đối số, phát triển Chính quyền số ngành Y tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 26/05/2021 | 10:15 AM (GMT +7)
Sở Y tế vừa ban hành quyết định 392/QĐ-SYT, ngày 26/5/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình chuyển đối số, phát triển Chính quyền số ngành Y tế tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và y tế thông minh ngành y tế tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế thông minh trong hoạt động chuyên môn, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng cho người dân chuyên ngành y tế. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm, 5 năm, triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế thông minh phục vụ cải cách hành chính trong ngành y tế đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Cho ý kiến về các kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và y tế thông minh trong ngành y tế. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế và các cấp có thẩm quyền.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắt trong thực hiện các nhiệm vụ triển khai Chương trình chuyển đối số, phát triển Chính quyền số ngành y tế tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm: Quyết định.

Phương Thuận

Lượt xem:  68

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :