Chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 26/05/2021 | 02:21 PM (GMT +7)
Sở Giao thông vận tải tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1488/KH-SGTVT, ngày 26/5/2021 về chuyển đổi số của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành chương trình chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng trong ngành Giao thông vận tải, đưa chuyển đổi số là thành phần quan trọng trong quản lý của Sở Giao thông vận tải, đồng hành với doanh nghiệp vận tải trong hoạt động chuyển đổi số; Từng bước tạo lập dữ liệu mở cho mọi hoạt động nghiệp vụ, sử dụng dữ liệu số cho các hoạt động, dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian.

Tập trung xây dựng các hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng cải cách hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí, nguồn lực xã hội. Phát triển các hệ thống giao thông thông minh cho tất cả các lĩnh vực vận tải, ứng dụng các thành tựu tiên tiến về khoa học công nghệ cho quản lý và điều hành giao thông. Tạo lập kho dữ liệu số ngành Giao thông vận tải Quảng Nam đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin và dữ liệu.

File đính kèm: Quyết định.

Phương Thuận

Lượt xem:  62

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :