Góp ý về Quy định chế độ nhuận bút, đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 27/05/2021 | 07:26 AM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa có công văn đề nghị các Sở, Ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Nam; Cổng/ Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh góp ý Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh .

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam v/v phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh .

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút, đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh , Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở trước ngày 10/6/2021. Sau thời gian trên, nếu quý cơ quan, đơn vị không có ý kiến góp ý xin được xem như thống nhất với dự thảo.

File đính kèm: Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  337

Tin đã đưa