Hội Nạn nhân da cam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền – thi đua

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 31/05/2021 | 08:12 AM (GMT +7)
Năm 2020, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-TWH ngày 05/4/2020 của TWHội về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng Khóa XI. Ngày 23/4/2020, Thường trực Tỉnh Hội đã ban hành Công văn số 07/CV-HNN về việc Hướng dẫn các huyện, thành Hội sơ kết Chỉ thị 43 theo chủ trương của TWHội. Đến nay đã có 06 huyện, thành Hội báo cáo sơ kết gồm Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình. Riêng Huyện Hội Quế Sơn phối hợp với Ban dân vận huyện uỷ tổ chức sơ kết cấp huyện. Tỉnh Hội đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và báo cáo về TWHội theo đúng thời gian quy định.

Năm qua, Hội đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo Hội các huyện, thị, thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, đơn vị báo cáo về Tỉnh Hội là: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Đại Lộc, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phước Sơn...v.v..Đã tổ chức thành công tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh vào ngày 22/12/2020 tại Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Ngoài ra, trong năm Hội đã đưa tin bài tuyên truyền trên Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam, các Đài huyện, thành phố được 38 tin, bài. Số tin đăng tạp chí da cam 12 tin, bài. Số pano, khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp tết Canh Tý và Ngày 10/8 là  80 tấm, tuyên truyền miệng 100 lượt/5.000 người dự. Số lượt gặp mặt nạn nhân 18 lượt (850 người dự). Phát hành 500 tờ gấp để kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giúp đỡ cho  Trung tâm BTNNCĐ DC/Dioxin và TEKT tỉnh và 500 thư kêu gọi của Tỉnh Hội để vận động nguồn giúp đỡ nạn nhân trong dịp Tết âm lịch và Ngày thảm họa da cam 10/8.

Về công tác thi đua: Căn cứ phát động thi đua năm 2020 ngày 18/12/2019 của Chủ tịch TWHội, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua năm 2020. Các cấp hội trong tỉnh đã đăng ký thi đua năm 2020 với Tỉnh Hội, Tỉnh Hội đã đăng ký thi đua với Trung ương Hội và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh. Tuy nhiên do việc sáp nhập, chờ sáp nhập nên cụm thi đua do Tỉnh Hội tổ chức không thực hiện được. Để ghi nhận kết quả thi đua, Tỉnh Hội đã đề nghị UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc, Tỉnh Hội khen 01 đơn vị hoàn thành tốt công tác Hội năm 2020.

Cùng với đó, Hội đã tập trung cho công tác tổ chức; xây dựng Hội và các cấp Hội ngày càng vững mạnh, trở thành chỗ dựa cho nạn nhân da cam/dioxin. Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc xác định Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin là Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi đề án sắp xếp các tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai  đoạn 2018 – 2021. Theo đó, đến cuối năm 2020 có 3 huyện đang chờ làm thủ tục sáp nhập nay được giữ nguyên tên Hội, vì vậy Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin cấp huyện, TP trực thuộc Tỉnh Hội là 8/18 đơn vị gồm: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Nam Giang, Nam Trà My; 2 Hội sáp nhập nhưng còn  tên là Hội Chữ thập đỏ - nạn nhân CĐDC Bắc Trà My, Hội Nạn nhân CĐDC – Cựu TNXP – Tù yêu nước huyện Hiệp Đức. 8 Hội cấp huyện còn lại sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ.

Tổng số hội cấp xã còn 106 hội, giảm 72 hội cơ sở do sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ. Tổng số hội viên của 10 tổ chức còn giữ tên Hội là: 7.239 hội viên, trong đó hội viên chính thức là 7.237, hội viên danh dự là 2. Trong năm đã phát triển thêm được 118 hội viên mới gồm Núi Thành 63, Hội An 38, Tam Kỳ 17 Hội viên mới.

Thành Hội Hội An và Thành Hội Tam Kỳ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin đã sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã xây dựng Chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh để thống nhất chỉ đạo các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin. Trong thời gian qua các Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp tốt trong hoạt động là Phước Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đông Giang, Tây Giang, Phú Ninh..v.v..

Bên cạnh đó, trong năm đã phối hợp với tổ chức IC tập huấn cho 15 cán bộ Hội và Trung tâm BTNNCĐDC/Dioxin và TEKT tỉnh về nâng cao năng lực hoạt động tạo nguồn chăm sóc nạn nhân CĐDC/Dioxin và phối hợp với Tổ chức MCC cho đi đào tạo 2 cán bộ về nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng.

 

Về công tác chính sách: Theo số liệu của Sở Lao động thương binh xã hội đến 30/10/2020 số người bị nhiễm CĐHH hưởng chế độ chính sách là 6.256 người, trong đó người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH hưởng chế độ là 4.378 người, con của người hoạt động kháng chiến được hưởng chế độ 1.869 người, cháu (thế hệ 3) là 1.701 cháu (trong đó có 949 cháu hưởng chế độ bảo trợ xã hội).

Hà Quảng

Lượt xem:  72

Tin đã đưa