Phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 31/05/2021 | 03:42 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát: Thúc đẩy hợp tác phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới với các huyện giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam, Việt Nam với tỉnh Sê Kông, Lào nhằm thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các cửa khẩu, lối mở biên giới; tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương biên giới trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân biên giới, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại biên giới đồng bộ với kế hoạch phát triển các cửa khẩu; đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, trạm kiểm soát liên hợp, trụ sở làm việc và nhà ở công vụ cho các lực lượng quản lý nhà nước; khuyến khích, thu hút đầu tư chợ cửa khẩu, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, bến bãi tập kết phương tiện và hàng hóa, kho ngoại quan, kho đông lạnh, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng giới thiệu sản phẩm,… đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của cửa khẩu quốc tế Nam Giang, cửa khẩu phụ Tây Giang và các lối mở biên giới;

Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ biên giới đáp ứng nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa tại khu vực biên giới; ưu tiên phát triển các khu (điểm) chợ có khả năng phát triển thành các cặp chợ biên giới như: chợ cửa khẩu Nam Giang (Việt Nam) - chợ cửa khẩu Đak Tà Oọc, huyện Đak Chưng (Lào) và chợ Ch’ Om huyện Tây Giang (Việt Nam) - chợ Tà Vàng, huyện Kà Lừm (Lào). Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới một số chợ, trung tâm thương mại khu vực biên giới trong quy hoạch đã được phê duyệt tại hai huyện Tây Giang và Nam Giang;

Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý hạ tầng thương mại biên giới; phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tại chợ biên giới, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, trung tâm mua sắm, kho, bến bãi tập kết phương tiện hàng hóa… nắm được các quy định liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ sau: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Rà soát, tích hợp các quy hoạch liên quan đến hạ tầng thương mại biên giới vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia; Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới; Kết nối, hợp tác phát triển thương mại biên giới với tỉnh Sê Kông, Lào; Phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh trong các loại hình hạ tầng thương mại biên giới; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý hạ tầng thương mại biên giới; Tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới…

Mai Chi

Lượt xem:  106

Tin đã đưa