Đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 01/06/2021 | 09:29 AM (GMT +7)
Ngày 1/6, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành công văn 1267/UBND-LĐTB về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về thực hiện công tác bình đẳng giới như tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác bình đẳng giới ở địa phương, đơn vị. Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông nhằm tăng hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến 15/12; tổ chức về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (các hoạt động phù hợp tình hình, quy định về phòng, chống dịch Covid-19), góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực,...

Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 05 năm và hằng năm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, đề án có liên quan; trong đó, quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho giai đoạn 05 năm và hằng năm.

Đẩy mạnh thực hiện bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, tư vấn pháp luật cho phụ nữ và trẻ em gái; tạo chuyển biến tích cực về đời sống vật chất, tinh thần, văn hoá đối với phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tiếp tục duy trì, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực thực hiện công tác bình đẳng giới; sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác bình đẳng giới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cộng tác viên tại cơ sở.

File đính kèm: Công văn

 

Thùy Dung

Lượt xem:  113

Tin đã đưa
Xem theo ngày :