Bắc Trà My nỗ lực xây dựng chuyển đổi số

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 02/06/2021 | 08:31 AM (GMT +7)
Hiện nay, huyện Bắc Trà My đã rất tập tập trung triển khai thực hiện công tác chính quyền số trên địa bàn. Dự kiến trong tháng 6/2021, huyện Bắc Trà My hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số.

Theo đó, lãnh đạo huyện đã ban hành Kế hoạch trung hạn về ứng dụng cộng nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện Bắc Trà My năm 2021; Tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo nhu cầu ứng dụng CNTT để triển khai chuyển đổi số trong thời gian đến; Hướng dẫn và phối hợp với UBND xã Trà Sơn triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển đổi số năm 2021 và định hướng đến năm 2030; Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp Viettel tỉnh Quảng Nam triển khai xây dựng và dùng thử nghiệm hệ thống phần mềm giám sát và lắng nghe thông tin Reputa huyện Bắc Trà My.

Theo đó, việc đưa vào sử dụng Trung tâm Điều hành thông minh là nội dung UBND huyện đăng ký với tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát thực tế hiện trạng, cơ sở hạ tầng, việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc trên môi trường mạng… để tham mưu UBND huyện mời các đơn vị tư vấn đến giới thiệu phương án xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh huyện. Từ đó góp ý, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế phát triển của địa phương.

Theo lộ trình xây dựng, trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư thực hiện 4 modun gồm: giám sát giao thông, giám sát trật tự an ninh xã hội, giám sát thông tin mạng xã hội và phân hệ tình hình kinh tế - xã hội huyện. Việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bắc Trà My khá thuận lợi bởi địa phương đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện việc số hóa, giải quyết công việc hành chính trên môi trường mạng.

Cùng với đó, huyện đã đầu tư phòng họp trực tuyến không giấy tờ Ecabinet; nâng cấp website huyện. Hay đầu tư mới trang web du lịch ảo huyện; lắp đặt hệ thống camera an ninh, giao thông thị trấn Trà My, trung tâm một cửa các xã, thị trấn và các đơn vị trường học. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tài nguyên môi trường; hạ tầng đô thị và cảnh báo lũ lụt trên địa bàn…

Đến nay, cơ bản các địa phương đã xây dựng cổng/trang thông tin điện tử và áp dụng Q-Office, từng bước đem lại hiệu quả và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tại địa phương. Tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính được ký số gửi văn bản điện tử 1.805/2.872, số văn bản đến là văn bản điện tử được ký số 267/4.719. Thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, công khai minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng, đột phá của huyện. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác quản lý phù hợp với điều kiện huyện miền núi là định hướng mà Bắc Trà My nỗ lực hướng đến.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng cuối năm 2021, huyện Bắc Trà My dự kiến sẽ ban hành Quyết định thành lập quy chế và ban hanh quy chế họat động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện Bắc Trà My; Phối hợp với doanh nghiệp Viettel tổ chức kiểm tra khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng, dịch vụ chuyển đổi số xã Trà Sơn. Từ đó xây dựng kế hoạch nội dung xây dựng chi tiết về chuyển đổi số xã Trà Sơn theo từng giai đoạn 2021-2026; Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT sẵn có của xã.

Ngọc Phương

Lượt xem:  341

Tin đã đưa