Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 03/06/2021 | 02:27 PM (GMT +7)
Sở TT&TT vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến để vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam (có tài liệu tuyên truyền và file âm thanh gửi kèm theo). (Văn bản số 336/TTCS –TTTH ngày 30/5/2021 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tuyên truyền về quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam hiểu rõ các quy định về phòng, chống COVID-19 của Việt Nam để tạo đồng thuận, phối hợp thực hiện tốt, nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn triệt để sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng; đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian cách ly: 21 ngày (Hướng dẫn số 72/HD-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Quảng Nam).

Thông tin về tăng cường hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung tại thị trường trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản của nhà nước, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương. (Công văn 3271/UBND-KTN ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sàn Book365.vn từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Hội sách trực tuyến từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). Thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế… - Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, những thành tựu đạt được của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, những thành tựu đạt được của tỉnh sau 24 năm tái lập; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, về kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. (Văn bản số 540/CXBIPH-VP ngày 27/5/2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành và văn bản số 148-CV/BTGTU ngày 26/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đẩy mạnh các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao sức mua và cải thiện đời sống của cư dân khu vực biên giới. (Kế hoạch 3115/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh).

Tuyên truyền triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021. - Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2021 với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” phù hợp với tình hình dịch COVID19, đặc điểm về kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. (Văn bản số 1143/CV-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban chỉ đạo PC AIDS và PCTNMT, MD tỉnh Quảng Nam).

 * Truy cập tại website: stttt.quangnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/ Báo chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.

TH

Lượt xem:  260

Tin đã đưa