Giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/06/2021 | 10:56 AM (GMT +7)
Để triển khai việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, ngày 9/6, Sở Công thương có công văn 877/SCT-QLNL đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền quy định về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện là các đối tượng được quy định tại Mục 1 Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương; chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn giám sát đảm bảo các đối tượng được hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm tiền điện theo quy định. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý tổ chức rà soát lại danh sách các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017, các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 (đối với các cơ sở không thực hiện thu phí cách ly); trường hợp có thay đổi danh sách các cơ sở được hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện so với đợt 2, thực hiện lập danh sách mới gửi Công ty Điện lực Quảng Nam, đồng thời cập nhật thông tin gửi Công ty Điện lực Quảng Nam khi có sự thay đổi về đối tượng và số lượng cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện niêm yết công khai Văn bản số 3163/BCT- ĐTĐL ngày 03/6/2021, Thông tư số 16/2014/TT- BCT, Thông tư số 25/2018/TT- BCT, Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại tất cả các điểm giao dịch với khách hàng, website của đơn vị theo quy định của Luật Điện lực. Rà soát lại danh sách các cơ sở lưu trú du lịch đã được hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 2, các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 (đối với các cơ sở không thực hiện thu phí cách ly) để áp dụng việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (khách hàng không phải cung cấp lại hồ sơ).

Chỉ đạo các Điện lực địa phương trong thời gian hỗ trợ giảm giá bán điện không được thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ và hạn chế tối đa việc thay định kỳ hệ thống đo đếm; áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền sử dụng điện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 hàng tháng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn bản số 3163/BCT- ĐTĐL ngày 03/6/2021, trong đó bao gồm số khách hàng được hưởng chính sách hỗ trợ và số tiền hỗ trợ hàng tháng về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng kế tiếp.

Đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện đang quản lý thuộc đối tượng tại Mục 1 Văn bản số 3163/BCT- ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương gửi Điện lực địa phương để thực hiện theo hướng dẫn.

Thùy Dung

Lượt xem:  136

Tin đã đưa
Xem theo ngày :