Chương trình Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/06/2021 | 02:33 PM (GMT +7)
Sở NN&PTNT vừa ban hành Kế hoạch 1313/KH-SNN&PTNT về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch là tập trung phát triển chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện ngành Nông nghiệp và PTNT đảm bảo phù hợp và hiệu quả theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tạo động lực ngành Nông nghiệp và PTNT phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..

Phấn đấu đến năm 2025: 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan thuộc Sở sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số; việc gửi nhận các văn bản điện tử đều thực hiện liên thông (trừ các văn bản mật theo quy định);  80% (60%) thủ tục hành chính của ngành thuộc phạm vi công bố của UBND tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động (trừ các thủ tục hành chính đặc thù của ngành); 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại các đơn vị trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS), Chính phủ (GRIS); 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin; Triển khai hệ thống “phòng họp không giấy” và phòng họp trực tuyến với các địa phương. Xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và kết nối thành dữ liệu dùng chung cho toàn ngành.

Đến năm 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động (trừ các thủ tục hành chính đặc thù của ngành); 100% hồ sơ công việc cấp Sở, 100% hồ sơ công việc tại các đơn vị trực thuộc, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực; cung cấp thông tin cho cộng đồng và doanh nghiệp.

File đính kèm: kế hoạch.

Ngọc Phương

Lượt xem:  47

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :