Ngành BHXH tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/06/2021 | 04:40 PM (GMT +7)
Trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng số người tham gia BHXH, BH thấp nghiệp, BHYT.

Tuyên truyền BHXH tự nguyện đến người dân tại chợ Tam Kỳ.

Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc: 174.370 người, đạt 95,36% kế hoạch và tăng 1.457 người so với tháng 4/2021;  BHXH tự nguyện 19.743 người, đạt 71,65% kế hoạch và tăng 253 người so với tháng 4/2021; BH thất nghiệp: 160.624 người và tăng 1.432 người so với tháng 4/2021; BHYT: 1.436.100 người, đạt 98,90% kế hoạch và tăng 14.559 người so với tháng 3/2021; BHTNLĐ, BNN: 171.876  người, tăng 1.470 người so với tháng 4/2021.

Tính đến 31/05/2021 toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền là: 1.729.777 triệu đồng. Số thu trong tháng 05/2021 là 362.103 triệu đồng. BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý đối tượng, các đơn vị sử dụng lao động cấp và gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho các nhóm đối tượng để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 02 tháng 5,6/2021 vào 01 kỳ chi trả nhằm phòng chống dịch Covid-19 và các chế độ phát sinh tháng 05/2021 cho các đối tượng được đầy đủ, kịp thời, đúng lịch. Tổng số tiền chi trả tháng 5 là 272.762,5 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 1.286.972,7 triệu đồng. Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 3.544 hồ sơ hưởng chế độ BHXH và trợ cấp khu vực cho đối tượng đúng quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động, BHXH tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, Kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện triển khai đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, BHXH tỉnh thành lập Tổ triển khai ứng dụng VssID, ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, Fangape BHXH tỉnh,…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, trong tháng 06/2021, ngoài những nhiệm vụ, công tác thường xuyên, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công tác chủ yếu như tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời thực hiện “mục tiêu kép” vừa góp phần tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện, nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Triển khai thực hiện quyết toán chi KCB BHYT năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn 1137/BHXH-CSYT và dự toán chi năm 2021 theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT quý 1/2021 tại các cơ sở KCB trên toàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, thực hiện các giải pháp triển khai hỗ trợ cài đặt VssID nhằm tăng nhanh số người tham gia cài đặt nhằm đảm bảo đạt tiến độ theo Kế hoạch BHXH Việt Nam giao và thuận lợi cho người bệnh khi có phát sinh KCB BHYT trong điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Phối hợp với các sở, ban, ngành thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các đơn vị SDLĐ báo cáo biến động về lao động, quỹ tiền lương chính xác; trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, nhằm đảm bảo được tiến độ thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định; đồng thời tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công tác thực thi công vụ, chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá công tác phối hợp đối với một số đơn vị, ngành liên quan nếu điều kiện cho phép nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp, đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh về công tác cải cách hành chính, tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính công ích, duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình về thời gian từ khâu tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ phục vụ tốt cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và các doanh nghiệp.

BN

Lượt xem:  15

Tin đã đưa