Tiếp tục hoàn chỉnh Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 11/06/2021 | 07:30 AM (GMT +7)
Chiều ngày 10/6, Đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến để nghe báo cáo Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Tham dự còn có đại diện các Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2425/UBND-NC ngày 27/4/2021 về việc khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, quy trình thủ tục trình UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Sở Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng (thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh) và có Công văn số 1062/SNV-BTĐKT ngày 25/5/2021 để nghị các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hội, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp, trường học, cơ quan Trung ương thuộc các Khối thi đua của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) cho ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định.

Đến nay, qua tổng hợp đã có 69 cơ quan, đơn vị địa phương tham gia góp ý; trong đó, có 53 cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn toàn thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định, 16 cơ quan, đơn vị, địa phương có tham gia ý kiến góp ý. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu có chọn lọc các ý kiến và chỉnh sửa dự thảo theo nội dung góp ý của các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan đến việc nâng cao tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Đồng thời, Sở nội vụ tiếp tục hoàn chỉnh quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm nay.

Phương Thuận

Lượt xem:  113

Tin đã đưa
Xem theo ngày :