Phối hợp hỗ trợ, chăm lo đời sống nạn nhân da cam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 7, ngày 12/06/2021 | 08:34 AM (GMT +7)
Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020, Hội Cựu chiến binh và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Hội Nạn nhân da cam/dioxin tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Trong 6 năm qua, hai tổ chức Hội đã làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thống nhất chủ trương vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin, góp phần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” và “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Cùng với đó, tham mưu chính quyền các cấp quản lý chặt chẽ về mặt Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với tổ chức Hội và những người là nạn nhân chất độc da cam/ dioxin trong những năm trước đây và từ năm 2014 đến nay.

Ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp, hai tổ chức Hội tích đã cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên CCB và hội viên nạn nhân CĐDC Dioxin về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Quảng Nam và của Trung ương hai tổ chức Hội, nhất là Kết luận số 66 - KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và tuyên truyền về ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 06/12/1989. Tuyên truyền ngày thành lập Hội nạn nhân CĐDC Dioxin Việt Nam, ngày 10/01/2004; ngày thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Quảng Nam, ngày 15/4/2005 theo Quyết định số 29/QĐ - UBND của UBND tỉnh Quảng Nam và tuyên truyền về ngày Thảm họa Da cam ở Việt Nam, ngày 10/8/1961 (Từ ngày 10/8/1961, Quân đội Mỹ phun rải Chất độc hóa học xuống miền Nam, Việt Nam đến năm 1971 kết thúc); Chỉ thị số 43 - CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Thông tri số 06 - TTr/TU ngày 10/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và các chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tuyên truyền về hoàn cảnh sống của các nạn nhân da cam/dioxin; tổ chức 1.986 buổi với 39.848 lượt người dự nghe về tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền trực quan 1.843 băng rôn, pa nô, áp pích; chiếu phim tài liệu 118 buổi về thảm họa da cam, có 5.310 lượt người xem; mua 10.282 cuốn tạp chí da cam, cấp phát đến tổ chức Hội cấp xã.

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh, truyền hình trực tiếp kỷ niệm Ngày thảm họa Da cam ở Việt Nam, ngày 10/8 năm 2014 và năm 2018. Hai tổ chức Hội luôn tạo điều kiện và thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và phóng viên báo đài, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về tổ chức, hoạt động của Hội trong thời gian qua. Đặc biệt nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại, hậu quả của chất độc hóa học, tạo sự thông cảm, chia sẻ của xã hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin và hưởng ứng mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, hai tổ chức Hội cũng đã tham gia tích cực vào các chương trình hoạt động của địa phương liên quan đến nạn nhân chất độc da cam và Cựu chiến binh. Theo đó, Hai tổ chức Hội thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước đối với tổ chức Hội và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CCB và NNDC, đồng thời qua công tác phối hợp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình hoạt động của địa phương liên quan đến tổ chức Hội, đến nạn nhân chất độc da cam và Cựu chiến binh. Theo báo cáo của tổ chức Hội cấp huyện, đến ngày 30/9/2020, toàn tỉnh có có 4.814 hội viên chất độc da cam/dioxin là CCB và có 131 cán bộ, hội viên CCB tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội NNDC/dioxin từ tỉnh đến cơ sở.

Trong những năm qua, hai tổ chức Hội thường xuyên vận động cán bộ, hội viên của tổ chức minh tích cực tham gia và thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn thị văn minh”, “Chương trình giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hưởng ứng và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Vì nạn nhân chất độc Da cam/dioxin” và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Đặc biệt, trong những năm qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức Hội, các cấp Hội thường xuyên phối hợp đề nghị chính quyền và các ngành chức năng xem xét, giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cho 2.594 người, trong đó có 437 CCB và số con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin 1.770 người, trong đó con của CCB là 125 người và 256 cháu của họ. Phối hợp trao đổi những vấn đề liên quan đến NNDC/dioxin để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và các cơ quan chức năng thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân da cam cho phù hợp với chế độ, chính sách và điều kiện thực tế ở từng địa phương.

Cùng với đó, hai tổ chức Hội cũng đã triển khai nhiều chương trình nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế. Trong 6 năm qua, đã đề xuất với chính quyền, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên Hội nạn nhân CĐDC/dioxin được vay vốn vay ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội cùng các nguồn khác với lãi suất thấp, với tổng số tiền được vay là 48 tỷ 525 triệu đồng (9 huyện miền núi là 12 tỷ 660 triệu đồng; 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng là 35 tỷ 865 triệu đồng) để giải quyết việc làm, làm mới 94 nhà, sửa chữa 188 nhà. Ngoài ra vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, tạo sinh kế cho 2.928 hội viên làm kinh tế, ổn định cuộc sống 1 tỷ 868 triệu đồng; tặng 333 sổ tiết kiệm, với tổng số tiền 1 tỷ 500 triệu đồng; hỗ trợ 1.382 hội viên khám, chữa bệnh 1 tỷ 764 triệu đồng; đỡ đầu 122 cháu học sinh là con NNDC/dioxin 535 triệu đồng và tặng quà lễ tết 12.787 xuất cho nạn nhân da cam, với số tiền là 4 tỷ 860 triệu đồng. Từ năm 2015 đến nay, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã vận động được hơn 37,4 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Từ nguồn kinh phí trên, Hội NNCĐ da cam/dioxin tỉnh đã chi hơn 34,6 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân khó khăn để sửa chữa nhà ở, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, khám chữa bệnh và cơ quan Hội xây dựng vườn rau sạch phục vụ bếp ăn trung tâm; tổ chức nuôi dưỡng, dạy chữ, dạy nghề cho học sinh bán trú và trẻ em khuyết tật với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh cũng đã đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và tham gia đấu tranh đòi công lý cho NNDC/ Dioxin. Theo đó, những năm qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và cấp huyện đã tuyên truyền vận động được 142.226 chữ ký ủng hộ vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của bà Trần Tố Nga- người Pháp, gốc Việt và 25.431 chữ ký vận động đòi xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội NNDC/dioxin các huyện, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Phước Sơn đã tiếp 12 lượt Đoàn Hội đồng hòa bình và hữu nghị Nhật - Việt ( JVPF ); Đoàn Quỹ hàn gắn chiến tranh của Hàn Quốc , Đoàn Quỹ hàn gắn chiến tranh của Mỹ; Đoàn từ thiện Nhật Bản; Đoàn đồng hành Da cam Việt – Nhật; Đoàn Hội đồng hành hòa bình, hữu nghị Việt – Nhật; Đoàn những người Hàn Quốc yêu Việt Nam và tiếp nhận hỗ trợ cho nạn nhân da cam/dioxin của các địa phương 867 triệu đồng tiền mặt; hỗ trợ 04 nhà, mỗi nhà 70 triệu đồng và quà tặng cho cán bộ, hội viên NNCĐ hóa học/dioxin, trị giá trên 300 triệu đồng.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2014-2020, các cấp Hội của hai tổ chức đã quán triệt chương trình phối hợp của cấp trên; ký kết chương trình phối hợp cấp mình và triển khai thực hiện đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện luôn chủ động, tích cực và làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan đến chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh và nạn nhân Da cam/dioxin. Đồng thời thường xuyên phối hợp các ngành liên quan, hướng dẫn lập thủ tục cho người hoạt động kháng chiến được giám định y khoa để hưởng chế độ theo quy định. Các cấp Hội thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt các nội dung đã ký kết và đã vận động được đông đảo hội viên của hai tổ chức Hội tham gia. Hai tổ chức Hội vận động được nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tạo điều kiện cho nạn nhân da cam vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

 

Hà Quảng

Lượt xem:  92

Tin đã đưa