Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động nguồn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 7, ngày 12/06/2021 | 08:56 AM (GMT +7)
Đó là một trong những nhiệm vụ mà Chương trình phối hợp thực hiện giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Công tác huy động nguồn tài trợ, chăm lo đời sống nạn nhân da cam là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Trong giai đoạn 2014-2020, các cấp Hội của hai tổ chức đã quán triệt chương trình phối hợp của cấp trên; ký kết chương trình phối hợp cấp mình và triển khai thực hiện đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện luôn chủ động, tích cực và làm tốt công tác tham mưu để cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan đến chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh và nạn nhân Da cam/dioxin. Đồng thời thường xuyên phối hợp các ngành liên quan, hướng dẫn lập thủ tục cho người hoạt động kháng chiến được giám định y khoa để hưởng chế độ theo quy định. Các cấp Hội thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt các nội dung đã ký kết và đã vận động được đông đảo hội viên của hai tổ chức Hội tham gia. Hai tổ chức Hội vận động được nhiều tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tạo điều kiện cho nạn nhân da cam vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2014-2020, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Hội Nạn nhân da cam tỉnh tiếp tục đề ra các phương hướng, nhiệm vụ phối hợp cho giai đoạn 2021- 2025 .

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTPH ngày 04/6/2010 giữa Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam và Hội CCB Việt Nam và căn cứ điều kiện thực tế, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trong giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, hội viên hai tổ chức Hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khắc phục chất độc hóa học do Quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam; về các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung, đối với CCB và những người nhiễm chất độc hóa học/ Dioxin nói riêng.

Căn cứ Công văn số 1240/CV - VPTW, ngày 01/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc Thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư và Công văn số 4231/UBND- KTN, ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021). Hai tổ chức Hội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên cũng như toàn xã hội về hậu quả của chất độc hóa học. Phối hợp vận động nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin. Đồng thời tôn vinh những tấm lòng nhân ái luôn đồng hành cùng nạn nhân da cam và tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Hằng năm, nhân ngày Thảm họa da cam Việt Nam ngày 10/8 và Tết cổ truyền, tổ chức các hoạt động huy động nguồn tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh để tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hai tổ chức Hội tích cực tuyên truyền, vận động, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên và Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là hội viên CCB tham gia hoạt động trong Hội Nạn nhân CĐDC/ dioxin các cấp.

Phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân thông qua các đoàn khách quốc tế, các đoàn CCB các nước từng tham chiến tại Việt Nam đến thăm, làm việc để trao đổi, thông tin, tuyên truyền về hậu quả của chất độc hóa học do Quân đội Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, nhằm kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân CĐDC/dioxin.

Hai tổ chức Hội cũng đề ra các giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, lãnh đạo hai tổ chức Hội cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Hội cấp huyện thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp đã ký kết và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, hai tổ chức Hội trao đổi và cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động phối hợp, thống nhất nội dung phối hợp tiếp theo. Giữa giai đoạn và kết thúc giai đoạn 2021 – 2025 có sơ kết, tổng kết. Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh và Văn phòng Hội Nạn nhân CĐDC/ dioxin tỉnh làm tốt công tác tham mưu để lãnh đạo hai tổ chức Hội chỉ đạo thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, lãnh đạo hai tổ chức Hội trao đổi, thống nhất, bổ sung cho phù hợp.

Hà Quảng

Lượt xem:  43

Tin đã đưa