Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 15/06/2021 | 10:14 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1619/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Nam (LGSP tỉnh Quảng Nam).

Vai trò Nền tảng Chính quyền điện tử – LGSP tỉnh Quảng Nam là nền tảng chính thức duy nhất của tỉnh trên môi trường mạng để triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture).

Có chức năng tích hợp, khai thác các CSDL quốc gia, kết nối liên thông các HTTT quốc gia với các HTTT/CSDL trong hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh; Kết nối liên thông giữa các CSDL/HTTT trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh; Làm nền tảng phát triển, xây dựng ứng dụng và CSDL, kho dữ liệu trong tỉnh; Giám sát và kiểm soát hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh và cung cấp danh mục dùng chung. Đảm bảo cho việc phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh hiệu quả, bền vững và phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Việc tích hợp liên thông, khai thác dữ liệu số được thực hiện thông qua nền tảng Chính quyền điện tử - LGSP tỉnh Quảng Nam đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu. Nền tảng Chính quyền điện tử – LGSP tỉnh Quảng Nam sẽ kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các HTTT ở Trung ương và địa phương (NGSP) để tích hợp, kết nối, chia sẻ với các CSDL quốc gia, các HTTT của các bộ, ngành, tỉnh, thành khác. Việc tích hợp liên thông, khai thác dữ liệu số được thực hiện qua các dịch vụ truy cập trực tuyến, di động, các giao diện lập trình ứng dụng (Application programming interface - APIs), các phương thức, giải pháp kỹ thuật khai thác dữ liệu khác nhau được tối ưu theo nhu cầu tích hợp giữa các hệ thống (cung cấp bởi nền tảng LGSP). Các tiêu chuẩn về cấu trúc dữ liệu, dịch vụ cung cấp dữ liệu, dịch vụ tích hợp liên thông được chuẩn hóa và công bố trên nền tảng LGSP.

Theo đó, việc Quản lý, vận hành Nền tảng Chính quyền điện tử – LGSP phải bảo đảm LGSP hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định; phối hợp thiết lập và tổ chức thực hiện hệ thống phân cấp quyền truy cập cho cán bộ tham gia kết nối; xây dựng quy trình và tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ thông tin tích hợp chia sẻ trên LGSP. Phối hợp các đơn vị tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên LGSP. Cung cấp dịch vụ tích hợp, kết nối, liên thông theo các nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật của thành phần cần cung cấp dịch vụ trong Chính quyền điện tử. Theo dõi, kiểm tra việc tích hợp, khai thác sử dụng dịch vụ trên LGSP. Bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp hệ thống định kỳ và theo các yêu cầu đột xuất nhằm phục vụ tốt hoạt động của Chính quyền điện tử. 

File đính kèm: Quyết định, Quy chế. 

Ngọc Phương

Lượt xem:  243

Tin đã đưa