Đề xuất bổ sung quy định về vận chuyển đường bộ qua biên giới giữa các nước ASEAN

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 16/06/2021 | 08:26 AM (GMT +7)
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới. Theo đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận ASEAN.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, nhằm thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, một trong những nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của ngành giao thông vận tải và lĩnh vực vận tải đường bộ nói riêng là tăng cường kết nối vận tải đường bộ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực và trên thế giới, tạo cầu nối thúc đẩy hội nhập quốc tế về kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với các nước.

Bộ Giao thông vận tải cũng cho biết, so với các quy định hiện hành, dự thảo Nghị định chỉ đề xuất bổ sung thêm quy định về trình tự thủ tục cấp phép theo quy định của các Hiệp định khung ASEAN về vận tải qua biên giới tại Chương II do hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Nội dung bổ sung về cơ bản bám sát quy định tại các Hiệp định khung ASEAN với thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục được đơn giản hóa tương tự như các thủ tục xin cấp phép tại các Thông tư về vận tải đường bộ qua biên giới đang có hiệu lực.

Về trình tự cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN, theo dự thảo, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN đến cơ quan cấp phép (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, trực tuyến, đường bưu điện.

Cơ quan cấp phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp phép hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp phép thực hiện cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp, cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp phép hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định.

Mai Chi

Lượt xem:  37

Tin đã đưa