Đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 16/06/2021 | 09:50 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3604/KH-UBND, ngày 16/6/2021 truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Phấn đấu hằng năm, tổ chức các sự kiện về chuyển đổi số để nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân. 100% các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đều có nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số. Tối thiểu 50% các trường học có nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số thông qua các buổi học ngoại khóa và các hình thức khác.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hằng năm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị; có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

Đối với các cơ quan đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ, hằng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện chuyển đổi số, hằng năm xây dựng Kế hoạch và triển khai từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách huyện.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện báo cáo kết quả tuyên truyền định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6), báo cáo năm (trước ngày 01/12) hằng năm và các báo cáo đột xuất khác về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

File đính kèm: Kế hoạch. 

Phương Thuận

Lượt xem:  43

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :