Kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 21/07/2021 | 03:44 PM (GMT +7)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn thông báo về việc kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. Giải thưởng lần này đang được triển khai với nhiều điểm mới nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào, tu tôn dân tộc và ghi nhận những nỗ lực, thành quả của địa phương trong việc thực hiện “mục tiêu kép", góp phân tạo thuận lợi thúc đấy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội “hậu đại dịch Covid-19".

Theo công văn, trước diễn biến phức tạp của của dịch bệnh Covid-19, nhằm tạo điều kiện và khuyên khích sự sáng tạo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, ngày 15/7/2021, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương ban hành văn bản số 1261-CV/TTÐN về việc kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Để thực hiện đảm bảo theo tinh thần Công văn số 1261-CV/TTĐN, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tập thể, cá nhân tích cực tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. Đồng thời, đề nghị Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết tham gia và nộp tác phẩm dự thi. Thời hạn nhận bài dự thi đến hết ngày 31/7/2021.

Nơi nhận: Đài Tiếng nói Việt Nam (Ban Thư ký biên tập) Địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội.

File đính kèm: Công văn.

Thúy Hằng

Lượt xem:  54

Tin đã đưa