Tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá, cảng cá

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 22/07/2021 | 09:37 AM (GMT +7)
Ngày 21/7, UBND tỉnh có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với tàu cá, cảng cá.

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2107/KHUBND ngày 16/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Công văn số 2520/UBND-NC ngày 04/5/2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng chính phủ, Bộ Công an theo quy định. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở làm việc, kho hồ sơ, tài liệu…

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Rà soát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2256/QĐUBND ngày 17/8/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQHĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Theo đề xuất của Công an tỉnh, UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành việc kiểm tra, khảo sát, lập danh sách, phân loại, đánh giá các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND và báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/7/2021 (nội dung báo cáo theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 2742/CAT-PC07-PV01 ngày 11/9/2020 của Công an tỉnh). Sau thời gian trên địa phương nào chưa hoàn thành báo cáo thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Có kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm về phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn trong giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Bộ Công an; UBND cấp xã khẩn trương thành lập ngay đội dân phòng theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; phấn đấu đến hết năm 2021, có 70% thôn, ấp, bản, tổ dân phố có đội dân phòng;

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn tổng kiểm tra và duy trì các đường thoát nạn phía sau các dãy nhà ở tại các khu dân cư để đảm bảo thoát nạn khi có cháy; Tổ chức khảo sát xây dựng, cải tạo các bến lấy nước cho xe chữa cháy tại ao, hồ, sông, suối để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại địa phương, nhất là tại các khu vực đông dân cư, chợ, khu, cụm công nghiệp,… Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhất là nhà mặt phố phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và tiêu chí an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà liên kế trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC tàu cá cho bà con ngư dân, nhất là khi neo đậu tại cảng cá, khu neo đậu và khi tập kết nhiên liệu, vật tư,… chuẩn bị ra khơi; chỉ đạo UBND cấp xã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong thực hiện hướng dẫn quản lý về PCCC đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với tàu cá, cảng cá để đưa ra các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác PCCC phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương…

File đính kèm: Công văn.

Thúy Hằng

Lượt xem:  77

Tin đã đưa
Xem theo ngày :