Tình hình xây dựng và phát triển KCN Đông Quế Sơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 11/08/2011 | 08:01 AM (GMT +7)
Nhằm mục tiêu phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là hình thành hệ thống các KCN chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia, đồng thời hình thành các KCN có quy mô hợp lý để tạo điều kiện phát triển công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương. Ngày 21/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ-TTg trong đó đã đưa KCN Đông Quế Sơn vào danh mục các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015. Để phù hợp với Quyết định này và tình hình đầu tư phát triển thực tế tại KCN Đông Quế Sơn, ngày 26/11/2007, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3792/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết KCN Đông Quế Sơn.

Để có điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty TNHH MTV Prime Quế Sơn (thuộc Công ty cổ phần Prime Group) làm chủ đầu tư; đồng thời KCN Đông Quế Sơn là KCN thứ hai của tỉnh được hưởng cơ chế hỗ trợ nguồn vốn Trung ương theo Quyết định 43 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, KCN Đông Quế Sơn đã triển khai xây dựng một số hạng mục như: đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng, xây dựng các tuyến đường chính KCN (tuyến đường Đồng Tây và đường ven bao) với tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng.
Đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đăng ký 56,9 tỷ đồng và 4 triệu USD, diện tích sử dụng đất 49,47 ha. Hiện có 05 dự án đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động; các dự án còn lại đang triển khai xây dựng nhà xưởng.
 
Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011:
Đôn đốc chủ đầu tư KCN đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, với các hạng mục thiết yếu sau:
- Nhanh chóng xây dựng hoàn thiện hai tuyến đường chính vào KCN (đường Đông Tây và đường Ven Bao).
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng cho một phần diện tích đất quy hoạch, các tuyến đường trục chính, đường nội bộ KCN để kịp bố trí cho các dự án.
- Triển khai san ủi mặt bằng với diện tích đất đã được đền bù thiệt hại năm 2010 (67 ha);
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào KCN.

 

Thùy Dung - CTTĐT_QNA (Nguồn BC số: 99/BC-BQL)

Lượt xem:  3,505

Tin đã đưa