Giới thiệu Hội thảo khoa học về “Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 06/01/2012 | 09:58 AM (GMT +7)
Thực hiện Kế hoạch số 4621/KH-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức Hội thảo khoa học “Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng” nhân kỷ niệm 65 năm, Ngày mất 21/4 (1947-2012) của Cụ. Đây là hoạt động khoa học lớn về một nhân vật lịch sử quan trọng; Ban Tổ chức, Ban Nội dung thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học, như sau:

 

 

Hội thảo lần này nhằm khẳng định và góp phần làm sáng tỏ công lao to lớn của Cụ Huỳnh Thúc Kháng; qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học và học giỏi của nhân dân Quảng Nam. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, trong xây dựng và phát triển Quảng Nam nói riêng.
Hội thảo được tổ chức trong 01 ngày, Ngày 20/4/2012 tại Hội trường UBND huyện Tiên Phước (Quê hương Cụ).
Ban Tổ chức Hội thảo kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu quan tâm viết bài tham luận và đăng ký dự Hội thảo. Thời gian nhận đăng ký và tham luận đến cuối tháng 3 năm 2012.
Nơi nhận đăng ký và tham luận (Thường trực Ban Tổ chức):
- Văn phòng UBND huyện Tiên Phước
- Thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3884294
- Fax: 0510.3884332
- ĐTDĐ: 0913.480.467 (ông Sinh), 0983.222.641 (ông Huy)

 

MD

Lượt xem:  3,588

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa