Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/02/2012 | 03:44 PM (GMT +7)
Ngày 10/2, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại quyết định số 393/QĐ-UBND.

Theo đó, lập đề cương và dự toán quy hoạch đã thực hiện bởi Trung tâm Quy hoạch ĐTNT miền Trung. Thẩm định quy hoạch tổng thể do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Quản lý lập quy hoạch, Hội thảo ý kiến chuyên gia và công bố quy hoạch do phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Giang thực hiện.

Về phần công việc tổ chức đấu thầu, gói thầu lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 với giá gói thầu 717.435.000 đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, thời gian lựa chọn nhà thầu trong Quý I năm 2012. UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,439

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :