Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Phước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 13/02/2012 | 01:27 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể công trình hệ thống thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Phước.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 7,5 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp môi trường do trung ương quản lý 50%, vốn đối ứng từ ngân sách sự nghiệp môi trường của tỉnh Quảng Nam 50%. Địa điểm xây dựngtạithị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, thời gian thực hiện từ năm 2011.

Nội dung đầu tư là xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải bệnh viện (bao gồm đường ống thu gom và trạm xử lý nước thải). Công suất 40m3/ngày. Nước thải sau xử lý đạt mức B, QCVN 28:2010/BTNMT; xây dựng quy trình phân loại, thu gom chất thải y tế.     

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,889

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Xem theo ngày :