Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, phục hồi Khu di tích Khu ủy khu V thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ- Nước Oa, huyện Bắc Trà My

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/03/2012 | 09:08 AM (GMT +7)
Ngày 12/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả ký quyết định số 779/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Tu bổ, phục hồi Khu di tích Khu ủy khu V thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ- Nước Oa, huyện Bắc Trà My”

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam làm chủ đầu tư, Đơn vị lập dự án là Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam. Tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng, nguồn vồn đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đầu tư tu bổ, phục hồi các di tích gốc, nguồn vốn ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 – 2014.

Mục tiêu dự án nhằm phục hồi Khu ủy, cơ quan quan trọng trong tổng thể khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ; Từng bước trùng tu, tôn tạo hoàn chỉnh khu di tích tương xứng với tầm vóc của di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,804

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa